امام رئوف از زبان امام سجاد مسائل توحیدی را شرح می دهد

احمد بن محمد بن ابی نصر می گوید به ابوالحسن امام رضا (ع) عرضه داشتم 

بعضی از اصحاب ما قائل به جبر شده اند و برخی [همچو فرقه های مخالفین] قائل به [نظریه] استطاعت شده اند. 

 عالم آل محمد (ص) امام رضا (ع) بیان کرد بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، امام سجاد(ع) بیان نمود که خداوند عزوجل فرمود: اى فرزند آدم به مشیت [کلی] من است که تو آنی که برای خودت اراده می کنی آنچه را اراده می کنی و به واسطه قدرت [اعطایی] من است که واجبات مرا ادا مى‏ کنى و به وسیله نعمت[اختیاری] که داده ام بر معصیت من نیرو پیدا کرده‏ اى، من ترا انسانى شنوا و بینا و قوى قرار داده ‏ام[انتخاب با توست می توانی راه راست یا راه کج بروی] هر نیکى که به تو برسد از جانب خدا است و هر بدى که به تو برسد از ناحیه خودت مى‏ باشد و آن به خاطر این است که من سزاوارتر از تو هستم نسبت به نیکى ‏هایت و تو از من سزاوارتر هستى نسبت به بدى‏ هایت 

[یعنی وقتی نعمت و قدرتی به کسی داده شد اصل فضلیت با منعم و دهنده است و اگر گیرنده با آن نعمت و قدرت راه درست رفت وامدار نعمت دهنده است و اگر راه انحراف رفت (خصوصا با وجود عقل و فطرت و انبیاء) مسئولیت سوء استفاده از نعمت با شخص خاطی است. البته اگر راه درست رفت خود فاعل خیر و گیرنده هم سزاور اکرام است که خداوند منان با گشاده دستی، مسئولیت اکرام کامل تمام درستکاران را خود به عهده گرفته است و البته دیگران را هم موظف به اکرام نیکوکاران نموده است.] چرا که من از آنچه انجام مى ‏دهم بازخواست نمى‏ شوم [من سراسر علم و حکمت و لطف و فاقد هر گونه جهل و ضعفم و اعطا و امساک و قضاوت من خیر محض و دادگری کامل است.] و حال آن که همگان بازخواست مى‏ شوند. [چون در جمیع مراتب فقیر الی الله اند و در بسیاری از مواضع گرفتار سستی و لغزش و منیت و در جمیع مراحل علم و عمل و قضاوت، علی الدوام محتاج هدایت و ارشاد و لطف الهی اند.] هر آنچه که تو خواستى برایت منظم و مرتب نمودم. 

 

احمد بن محمد بن ابی نصر قال قلت لابی الحسن الرضا (ع) ان بعض اصحابنا یقول بالجبر و بعضم یقول بالاستطاعة قال فقال لی اکتب بسم الله الرحمن الرحیم قال علی بن الحسین (ع) قال الله عزوجل: یا ابن آدم بمشیئتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء و بقوتی ادیت، فرائضی و بنعمتی قویت علی معصیتی. جعلتک سمیعا بصیرا قویا، ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و ذاک انی اولی بحسناتک منک و انت اولی بسیئاتک منی و ذاک انی لا اسأل عما افعل و هم یساءلون، قد نظمت لک کل شیء ترید. 

 

الکافی ج : 1  ص :  160 ح 12 سند صحیح 

 

چهل حدیث تصویری از امام سجاد (ع) [ اینجا ] 


چهل حدیث از امام سجاد (ع) + آدرس دهها حدیث [ اینجا ] 

/ 0 نظر / 11 بازدید