عمر سعد و حر زمانه ات را بشناس!

آن مرد که سال 91 می گفت " معلوم نیست تئوری ساکتین فتنه از کدام کره نازل شده است!" 

جایی نرفته و مانده! آن هم در ریاست مجلس! و در راس امور! این هم از راس صداوسیمان و دانشگاه بزرگ جامعه مان! حالا فهمیدی ساکتین فتنه از کدام کره نازل شده اند؟ حالا "خرمشهرها در پیش است" را بهتر می فهمی.  حالا آتش به اختیار را هم بهتر درک می کنی، غربت علی(ع) و اولاد علی همیشه تکرار می شود. ولی تو عمرسعد و حر زمانه ات را بشناس، حسین(ع) و شمر زمانه، دیر زمانی است آشکار شده اند. 

/ 0 نظر / 22 بازدید