یک موجود مقدس و محبوب

رهبر معظم انقلاب : 

جوانی که شعارش ارزشهای دینی [و انقلابی] است 

برای من مثل یک موجود مقدس و محبوب است. 

البته من همه‌ ی جوانان را دوست دارم؛ 

اما جوانانی که ارزشهای دینی برای آنها مهم است 

در چشم من خیلی عزیزند. 82/7/22 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید